Get a Life

Posts Tagged ‘tulevaisuuspolku

Get a life -hankeen ydin on tuottaa työkaluja tulevaisuuden työelämään valmistautumiseksi. Koska tulevaisuutta ei voi ennustaa, täytyy varautua erilaisiin vaihtoehtoihin. Mitä enemmän erilaisia ja toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja löydetään, sen parempi varautumisen kannalta.

Hankkeessa järjestetään useita tulevaisuusverstaita, jotta saataisiin esiin monipuolisia näkemyksiä. Ensimmäiseen verstaaseen kutsuttiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen henkilökuntaa ja muutamia sidosryhmien edustajia. Verstaassa pyrittiin löytämään tulevaisuusammattilaisten räväköitäkin näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä. Seuraavissa verstaissa, joita tehdään yhteistyössä partneriorganisaatioiden kanssa, tärkeintä on luoda konkreettisia ja tavoittelemisen arvoisia kuvia tulevaisuuden työtehtävistä ja urapoluista.

Tulevaisuusammattilaisten verstas järjestettiin 24.4.2009 ja mukana oli 16 asiantuntijaa, jotka arvioivat ja täydensivät valmiiksi poimittuja työelämän muutostekijöitä. Tärkeimmät muutostekijät laitettiin tulevaisuustaulukkoon ja niistä rakennettiin erilaisia tulevaisuuspolkuja. Kriittiset muutostekijät ja tulevaisuuspolut viedään partnereiden ja testiryhmien käsittelyyn. Sen jälkeen ne julkistetaan ja tuodaan tänne blogiin kommentoitaviksi.

Hyppy tulevaisuuteen tehtiin ensin mielikuvien avulla kuvittelemalla millaista oma työnteko olisi parin-kolmenkymmenen vuoden kuluttua. Mielikuvamatkan jälkeen osallistujat tuunasivat itselleen tossut, joissa oli mukava tallustaa päivä tulevaisuuden poluilla.

Tossujen tuunausta tulevaisuusverstaassa

Tossujen tuunausta tulevaisuusverstaassa

Tulevaisuuden työelämään pureuduttiin aluksi keskustelemalla yhdessä työelämään vaikuttavista muutostekijöistä. Valmiiksi annettuja muutostekijöitä oli 18 ja keskustelussa mukaan lisättiin vielä 4 osallistujien mielestä keskeistä teemaa. Keskustelun jälkeen näitä yläotsikoita täsmennettiin ja konkretisoitiin niin että kukin kirjoitti post it -lapuille mielestään keskeisiä asioita, jotka työelämän muutosta ohjaavat. Lyhyessä ajassa fläpeille ilmestyi yli sata muutostekijää.

Muutostekijöiden täsmennystä fläpeille

Muutostekijöiden täsmennystä fläpeille

Työskentely jatkui kolmessa ryhmässä. Tulevaisuustaulukon rakentaminen alkoi 7 keskeisen muuttujan valinnalla. Jokaisella ryhmällä oli oma näkökulmansa ja vilkkaan keskustelun saattamana päivän aikana syntyi erilaisia ideoita, malleja ja kaavioita korkeakouluista valmistuvan eteen vuonna 2030 avautuvasta maailmasta.

Tulevaisuusverstaassa tuotettiin niin utooppisia kuin dystooppisiakin tulevaisuuden tiloja, vauhdikkaita tulevaisuustaulukoita ja värikkäitä polkuja. Saimme mukaamme melkoisen määrän työelämää ohjaavia muutostekijöitä, tallenteet ryhmäkeskusteluista sekä rikkaat tulevaisuustaulukot.

Tulevaisuustaulukon täyttäminen

Tulevaisuustaulukon täyttäminen

Loppukeskustelussa keskeiset oivallukset kiteytyivät ajatukseen, että nykytilanteessa meillä on jo paljon niitä tunnuspiirteitä, joita ajattelemme tulevaisuuden sisältävän. Isoja kysymyksiä ovat kansallisvaltioiden asema ja merkitys: tehdäänkö työ globaaleissa joustavissa verkostoissa vai syntyykö pieniä jäseniään suojelevia piirejä esimerkiksi yritysten ympärille.

Mahdollista on myös sellainen kehitys, jossa työstä on pulaa ja niukkuutta, Raadantaa ja pitkiä työuria on odottavissa sekä kovaa kilpailua kompetenssien ja työmarkkinakelpoisuuden kehittämisestä. Vastaavasti voimme helposti kuvitella myös sellaisen tulevaisuuden, jossa leikkivä ja itseään toteuttava ihminen on tuottava ja toimelias

Jatkamme tästä tulevaisuuskuvien rakentelua. Mitä mieltä itse olet, olemmeko oikeilla jäljillä vai ihan jossain ihan muualla?

GetaLife_240409_039b

Verstasterveisin Leena ja Johanna

Kuvat: Anne Arvonen


Ota yhteyttä:

Leena Jokinen, projektikoordinaattori
puh. 040 707 7982
leena.jokinen(a)utu.fi

Johanna Ollila, projektipäällikkö
puh. 040 520 0222
johanna.ollila(a)utu.fi

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun yliopisto
ffrc.utu.fi

Kiinnostaako simulaation pilotointi?
Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä!